Områdeleder og administration

Områdeleder: 

Kirsten Grøndahl Carlsen
Tlf.: 3017 0958
Mail: kigc@vejen.dk

Administration:

Enghaven:
Marianne Krogh Hansen
Tlf.: 7996 6844
Mail: mahax@vejen.dk

Dixensminde:
Lone Koed Hansen
Tlf. 3017 1093
Mail: loha@vejen.dk

Birkely:
Anette Moshage Bennetsen
Tlf. 7996 5700
Mail: anebe@vejen.dk