Demensdaghjem Skodborg

Seniorklubben er målrettet borgere med demens.
Seniorklubben er en del af dementafsnittet Enghuset under Område Dixensminde - Enghaven.

Formålet med daghjemmet er:

  • At give den demente et kvalificeret omsorgstilbud
  • At tilbyde samvær i et anerkendende og trygt miljø
  • At yde støtte/aflastning til pårørende eller andre omsorgsgivere

Seniorklubben har 8 pladser

Der er åbnet: mandag, onsdag og torsdag kl. 9.30 - 16.00

Det er Vejen Kommunes demenskonsulenter, der visiterer til Seniorklubben.