Boliger

Boligselskabet Kongeåen ejer plejeboligerne og Boligkontoret Danmark står for afregning af husleje, strøm, vand og varme. Visitationen, Social og Ældre,  Vejen kommune visiterer til boligerne.

Det plejeboligerne med adresserne:

Rødding Engvej 3 (Alléen)
6630 Rødding

Rødding Engvej 3 H - X (Enghuset)
6630 Rødding

Rødding Engvej 3 (Aflastning)
6630 Rødding

Rødding Engvej 4, A - F
6630 Rødding     

Rødding Engvej 5 (Boulevarden)
6630 Rødding    

Rødding Engvej 6, A - F
6630 Rødding

Link til Boligselskabet Kongeåen's hjemmeside

For yderligere oplysninger kontakt:

Centerleder:
Jette Marie Nissen
mobiltlf.: 2924 6429
Send Digital Post til Enghaven