Boliger

Der er nem adgang til Plejecenter Enghavens dagcenter, café og træningsfaciliteter.

Fra plejeboligerne via overdækkede gangarealer og fra ældreboligerne via udendørs stisystem.

Boligselskabet Domea administrerer plejeboligerne

Link til DOMEA's hjemmeside

Rødding Andelsboligforening administrerer ældreboligerne

Link til Rødding Andelsboligforening