Aktivitetsdaghjem Enghaven

Dagcenter Enghaven har mange alsidige og kreative aktiviteter for vores beboere, hvor målet er glæde, nærvær, fællesskab og oplevelser. 

Beboerne får hver måned en aktivitetskalender "hverdagslivet i dagcentret", hvor de kan følge med i , hvad der sker i dagcentret hver dag. 

Der er fastlagte aktiviteter, men mange er spontane lige fra kreativ værksted, gårtur, en sank, en til en samvær, velvære, spil, sang og musik, drøftelse af nyhedsstof og meget mere. 

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov på dagen.

For borgere udefra kan vi tilbyde:

  • Mandeklub hver onsdag fra kl. 14.00 - 16.00
  • Dameklub hver mandag i ulige uge fra kl. 14.30 - 16.00
  • Bankospil hver torsdag i ulige uger fra kl. 10.30 - 11.30


Der er mulighed for at købe middagsmad i cafeteriet hver dag - aftales og bestilles via køkkenet.

Der er en egenbetaling til mande-/dameklub og pr. kort til bankospil
Af hensyn til gevinster til bankospil, kaffe/kage til dame-/mandeklub er tilmelding nødvendig på nedenstående telefonnr. 

Har du som borger lyst til, at vide mere om vores tilbud er du velkommen til at kontakte os dagligt fra kl. 9.00 til 15.00

Aktivitetsmedarbejder
Dorthe Viuff
tlf. 3017 1091 / 7996 6895

Aktivitetsmedarbejder
Lone Christensen
tlf. 3017 1387 / 7996 6895

Plejecenter Enghaven er på Facebook, hvor du kan se stjernestunder fra hverdagen.