Dixensminde - daghjem

Dixensmindes daghjem er for visiterede borgere i Jels by. Der tilbydes genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Der er åbent dagligt 8.30 - 12.30.

Der kan aftales taxikørsel.

For at kunne komme i Daghjem, skal der visiteres plads, kontakt Centerleder eller aktivitetsmedarbejderen